Отглеждане и обработка на билките

Производството на билкови сокове е голямо предизвикателство по отношение на отглеждането и обработката на суровините. Растенията трябва да се обработват в свеж вид и възможно най-бързо, за да се запази цялото необходимо за терапията богатство на клетката. Пътят на билките от полето до бутилката продължава не повече от ден.

Нашите суровини – Част I: Екологично земеделие – Отглеждане на насаждения съгласно договорни отношения

Ние подбираме суровините си много старателно. Използваме почти изцяло биологични суровини, които са сертифицирани съгласно Регламент (ЕИО) 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и се подлагат на обширни тестове в нашата модерна лаборатория. Много от биологичните суровини за прясно изцедените сокове Schoenenberger се отглеждат в непосредствена близост до Магщат. Съвместно с две градини, с които сме сключили договор, разработихме регионална концепция за отглеждане на насаждения, която междувременно се доказва вече трето поколение. В тясно сътрудничество с градинарите работим непрекъснато по разширяване на познанията, необходими за отглеждането на биологично чисти култури.

Нашите суровини – Част II: Контролирана беритба на диворастящи растения

Някои суровини, като например листата и цветовете на глога, произхождат от контролирана беритба на диворастящи растения. Това означава, че растенията се берат директно там, където се срещат в природата. Посредством утвърден контингент от берачи и строг контрол от страна на властите се гарантира запазване на равновесието на често разнообразните и богати на различни видове местообитания.