Производство и качество

Етапи на производство

Биологично чисти насаждения

Качеството на терапията с пресни растения се основава на отглеждането на здрави билки върху здрава почва. По-голямата част от суровините за билковите сокове Schoenenberger произхожда от строго контролирани биологично чисти насаждения. За билките и зеленчуците се използват биологично чисти семена, които се култивират непрекъснато. Тори се само с компост, а не с изкуствени торове. Проведените в лабораторията изследвания за съдържание на активни вещества показаха, че при торените с азотни торове растения например, важният минерален състав е далеч под минималната граница за естествено израсналите растения. Желаните микроелементи, които растението извлича от почвата, се постигат с помощта на добре обмислено редуване на насажденията. Не са необходими също така и химически препарати за борба с вредители. Прецизното познаване на условията на живот на растенията спомага за предотвратяване на заболяванията или борба с вредителите чрез естествени методи. Към това се добавя и съществено правило при отглеждането на диви растения на поле: Всяко растение има специално местообитание в природата, което си е избрало само. Следователно в рамките на полето трябва да се създадат различни условия на живот за всяко растение, които например при копривата са едни, а при теснолистния живовляк и жълтия кантарион – съвсем други. Някои билки отказват напълно да растат на поле. Ето защо култивирането на лечебни растения изисква търпение и познания. Земеделците, с които фирма Schoenenberger е сключила договор, също разполагат с много опит в областта на екологичното отглеждане на билки. Те работят за фирмата вече трето поколение.

Събиране на реколтата

Лечебните растения в асортимента на Schoenenberger се отглеждат във всеки сезон през цялата година. Всичко започва с белия имел през пролетта и приключва с грудковите растения като картофи, черна ряпа и целина през есента. От голямо значение е точният момент за събиране на реколтата, а именно, когато клетъчният сок на растението съдържа най-много активни вещества. Този момент е различен при всяко растение и продължава само няколко дни. Това е моментът, когато билките трябва да бъдат пресовани и полученият сок да се напълни в бутилките в рамките на няколко часа, съгласно мотото на Schoenenberger: „От полето в бутилката“.

Производство

След доставянето на пресните растения във фабриката за сокове те най-напред се измиват и раздробяват, за да може при пресоването сокът да се отдели изцяло. Раздробените растения се разпределят на пластове върху решетките на така наречената преса за извличане и опаковане на сокове и се пресоват с 250 бара налягане. При този щадящ метод се запазват всички ценни вещества на растението. Билковите сокове не съдържат нито разтворители и консерванти, нито химически добавки като захар или алкохол. Разбира се съдържанието на активни вещества се контролира текущо от Schoenenberger в съвременна лаборатория. Прясно изцеденият растителен сок първоначално съдържа вещества, които предизвикват помътняване. Те се отстраняват от сока с помощта на центрофуга. От един килограм растения се добиват приблизително половин до три четвърти литър сок. Растителният сок се стерилизира посредством уперизация, т.е. щадящо краткосрочно загряване. След това става възможно наливането му в бутилки без добавяне на консерванти или стабилизатори. Дори и без подобни добавки растителните сокове могат да се съхраняват в оригинално затворените бутилки в продължение на години.

Карантина, опаковане, складиране, доставяне

Преди да бъдат етикетирани, опаковани и снабдени с опаковъчен лист, бутилките престояват в карантинен склад до приключването на всички необходими контролни мерки – например анализа за съдържание на активни вещества или за стерилност. Едва след това лекарството „натурални билкови сокове Schoenenberger“ се доставя в магазините за здравословни продукти и аптеките.

Компостиране на остатъците

Растителните остатъци от производството се компостират и след лабораторен анализ се използват като биологичен тор за новите насаждения от лечебни растения на полето. В рамките на този естествен кръговрат фирма Schoenenberger произвежда вече повече от 80 години висококачествени природни лечебни средства под формата на билкови сокове.

Качеството на чистата природа

Натуралните билкови сокове Schoenenberger са висококачествено природно лекарство. Критерий за качеството на природните лечебни средства са убедителното съдържание на ценни активни вещества и минималното замърсяване с вредни за околната среда примеси.

Нашите билки се подлагат на непрекъснат контрол още на полето.

Строг контрол на всеки етап от производството

За да се гарантира надеждно екологичното качество (NaturPur) на билковите сокове Schoenenberger, целият производствен процес се съпровожда от различни видове контрол и анализи с най-съвременна лабораторна техника. Повече от 45 сътрудника в групата Salus работят в областта на контрола на качеството. Качеството започва още с избора на суровини.

Ние залагаме почти изцяло на биологично чисти суровини, които са сертифицирани съгласно Регламента (ЕИО) 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти. Контролът на качеството започва още на полето: Тук се проверява както качеството на почвата, така и съдържанието на активни вещества в растенията, за да се определи оптималния момент за събиране на реколтата. Накрая пресните растения се обработват възможно най-бързо, за да се избегне евентуално понижаване на качеството.

Всички растителни проби се проверяват старателно за съдържание на активни вещества и остатъци.

Качеството означава отговорност за бъдещето

За цялата група Salus качеството е комплексно понятие и освен надеждност и безопасност на продуктите включва също и решителната готовност за отговорно участие в развитието на бъдещето. С успешното участие в системата на ЕС за екологичен одит предприятието документира своята отговорност за опазването на околната среда. Освен това максимално добро качество на продуктите може да се постигне, само ако всички сътрудници работят с мисъл за качеството. Ето защо групата Salus подпомага обучението и образованието и дава възможност на стажанти да получат професионална квалификация.

„Оставете природното възможно най-природно“