Екологична отговорност

Schoenenberger се грижи за здравето и благополучието на хората. Ето защо съхраняването и щадящото ползване на ресурсите на заобикалящата ни среда са много важни условия за нас. Ние си поставяме за цел да оформим процеса по непрекъснато усъвършенстване на нашите продукти, както и тяхното производство и контрол така, че да не се обременява околната среда или това да се ограничи до минимум.

Ото Грайтер

собственик на групата Salus и еко-мениджър на годината през 2003 г.

Ото Грайтер

През 2003 г. икономическото списание Capital и Световният фонд за дивата природа (WWF) избраха управляващия собственик на групата Salus, г-н Ото Грайтер за еко-мениджър на годината. Той беше награден за дългогодишния си личен принос в секторите по опазване на околната среда и екологичен мениджмънт.

Система на ЕС за екологичен одит

След сертифицирането по валидния в цял свят стандарт за системите за управление на околната среда ние подлагаме нашата система на редовен контрол. От 1997 г. фирма Schoenenberger участва в системата на ЕС за екологичен одит. Salus Haus е сертифицирано още предишната година като първия германски производител на здравословни продукти. Подновяването на валидността на екологичния знак съгласно системата на ЕС за екологичен одит продължава през 1999 г., 2003 г., 2009 г., 2012 г., както и периодично след това, от нашия експерт по околна среда професор Вирнер.

Екологична награда B.A.U.M.

За участието в системата на ЕС за екологичен одит нашият консултант по опазване на околната среда, Томас Гюнтер създава обширна система за управление на околната среда, обхващаща цялата група от предприятия. Германската федерална работна група по екологично отговорен мениджмънт е.Ф. (B.A.U.M.) го награждава за това през
1999 г. с екологичната награда B.A.U.M. и така отличава практическите му постижения в областта на превантивната грижа за околната среда.

Сертификат за проведен в групата Salus екологичен одит на ЕС, участие от 1997 г.

Екологичен отчет

Групата Salus публикува в общ екологичен отчет усилията, които е положила по опазване на околната среда през 2003 г. Насоките за опазване на околната среда в периода 2009 – 2011 г. можете да заявите под формата на брошура, която да Ви бъде изпратена безплатно по електронната поща, или да изтеглите от секцията Downloads в менюто „Услуги“ на нашия сайт.
За поръчки по телефона или други въпроси във връзка с опазването на околната среда при производството, се обръщайте към консултанта на фирма Schoenenberger по опазване на околната среда:
г-н Бернд Хаман,
Хутвизенщрасе 14, 71106 Магщат, тел.: 0 71 59 / 403-0.

Автомобили с гориво от растителни масла

За да намалим емисиите от движението по пътищата, преоборудвахме автомобил за работа с чисто растително масло, като например рапично. Така въглеродният кръговрат на тази възобновяема суровина е почти затворен: При изгарянето от двигателя се освобождава толкова CO2, колкото първоначално е бил поет от атмосферата при растежа на растенията. Така щадим околната среда без да се отказваме от мобилност.

Ние се гордеем с постигнатото до момента, но гледаме на него като на предизвикателство за непрекъснато усъвършенстване.
Защото: Екологията има бъдеще!